Vi har gleden av å ønske velkommen til kull 17 Enhetsterapi mestringsmedisin!

Studiet er i rask utvikling, og blir stadig sterkere og tydeligere, både som fag, som bidrag til samfunnet og som helse- og utviklingsverktøy.


Enhetsterapi mestringsmedisin er summen av over førti års 
erfaring med integrert medisin. Enhetsterapi har siden starten i 2005 vokst til å bli en viktig aktør innen helse, vekst og mestringsmedisin. Enhetsterapi bygger på hjelp til selvhjelp, supplert av enkle og effektive behandlingsmetoder. Samtidig gir studiet praktiske helseverktøy for bruk i hverdagen, og søker å gå i dybden, slik at endringer blir varige.

Enhetsterapi mestringsmedisin er for deg som vil finne årsaker til menneskers plager og gi varige løsninger. Vi kaller denne nye syntesen for mestringsmedisin – en integrering og tilpasning av enhetsterapiens prinsipper til samfunnets og helsevesenets begreper og behov.

Vi lærer studentene en syntese av de elementene som kjennetegner vellykkede terapier. Blant annet har vi bygd opp en systematisk læreplan for:

 • energimedisin
 • metoder for samtaleterapi og livsveiledning (coaching)
 • kommunikasjon og sansestimulering
 • lyd (toning) og musikkbasert miljøbehandling
 • traumebehandling (dyp PEAT, DP-4, EFT, tid og rom, indre mentor)
 • helsebygging – trening, mental og emosjonell forvandling
 • meditasjon som medisin
 • forvandle problemer til ressurser – hvordan

Kursopplegget er basert på en vekselvirkning mellom:

 • meditasjon knyttet til dagens tema
 • undervisning med praktiske eksempler
 • egenøvelser
 • øvelser med partner og i grupper
 • vurdering av pasienteksempler
 • praktisk trening under hands-on veiledning

Undervisningen er basert på selvstudium, egenutvikling, praktisk trening og kollokviegrupper som har regelmessige møter. Undervisningen er progressiv, i den forstand at hvert steg forbereder neste steg i forståelse. Vi søker en syntese av egenutvikling og fagutvikling. Hver enkelt får gå i dybden og skape personlige endringer. Samtidig er studiet oppdatert viten om hva som virker for å hjelpe mennesker med moderne plager som slitenhet, angst, økt sensitivitet.

Vi har søkere fra hele landet og gleder oss til å sette i gang et nytt kull.

Studiet er et tårig et toårig, samlingsbasert studie.

Oppstart: fredag 2-søndag 4. februar 2024

Praktisk informasjon

Toårig, samlingsbasert studie.

Undervisningsdager:

Vinter/vår 2024

Fredag 2. februar
Lørdag 3.februar
Søndag 5.februar
Tirsdag 19. mars
Onsdag 20. mars
Torsdag 21. mars
Fredag 19. april
Lørdag 20. april
Søndag 21. april
Torsdag 7. mai
Onsdag 8. mai

Høst 2024

Tirsdag 27. august
Onsdag 28. august
Torsdag 29. august
Fredag 20. september
Lørdag 21. september
Søndag 22. september
Tirsdag 19. november
Onsdag 20. november
Torsdag 21.november

Kl 10-17 alle dager

Undervisningssted: Myskjatunet, Totenvegen 1231, 2848 Skreia

Studieavgift

Ved bekreftelse av studieplass betales kr 3000,-

Semesteravgiften faktureres i 4 rater à kr. 7500 i løpet av året

Utgifter til lærebøker og studiemateriell kommer i tillegg. Audun Myskja og Reidun Myskja er hovedforelesere. Andre forelesere vil undervise i spesifikke temaer

Ønsker du å avslutte studiet før det er ferdig, er oppsigelsestiden 3 måneder. Oppsigelsdato begynner å telle fra 1. i måneden.

Søknad: Skriv litt om deg selv og din motivasjon for studiet, CV og bilde til info@livshjelp.no

Få tilgang til Digital infosending om studiet

TRYKK HER FOR Å REGISTRERE DEG

LES MER OM UTDANNELSEN