Kurs for foreldre og barn 9. oktober 2022

Vi har fått mange forespørsler om egne kurs for foreldre og barn, og har hatt gode erfaringer med å ha foreldre og barn sammen på kurs. Nå kan vi presentere en kursdag med innsikt og gode verktøy som vi tror kan treffe mange.

Dette dagskurset vil spennende viten om hvordan vi kan kommunisere bedre med de nærmeste, og ikke minst hvordan pust og meditasjon kan åpne nye muligheter til å styrke bånd og minske konflikter.