Enhetsterapi mestringsmedisin er summen av over førti års erfaring med integrert medisin. Enhetsterapi har siden starten i 2005 vokst til å bli en viktig aktør innen helse, vekst og mestringsmedisin. Enhetsterapi bygger på hjelp til selvhjelp, supplert av enkle og effektive behandlingsmetoder. Samtidig gir studiet praktiske helseverktøy for bruk i hverdagen, og søker å gå i dybden, slik at endringer blir varige. Enhetsterapi er for deg som vil finne årsaker til menneskers plager og gi varige løsninger. Vi kaller denne nye syntesen for mestringsmedisin – en integrering og tilpasning av enhetsterapiens prinsipper til samfunnets og helsevesenets begreper og behov

Enhetsterapi mestringsmedisin er et fag i vekst: Stadig flere bruker metodene aktivt i terapeutisk arbeid, noen bygger opp meditasjonsgrupper, noen bruker studiets metoder i syntese med andre terapeutiske metoder, mens mange arbeider i vanlige yrker, og kan bruke grunnsyn, innsikt og konkrete metoder fra enhetsterapi mestringsmedisin til å styrke og berike sin arbeidshverdag. Som en deltaker på studiet, som i utgangspunktet var skeptisk, sa det: Det er ingen tvil – enhetsterapi virker!

Vi tror at mennesket består av flere dimensjoner, at vår åndelige dimensjon virker inn i vår fysiske virkelighet, og omvendt. Vi tror at hvert menneske er unikt og har en unik verdi, uansett funksjonsnivå, og har ressurser til helbredelse. En terapeutisk prosess er derfor ikke primært en terapeut som behandler: Et grunnprinsipp for helbredelse er resonans. Ved resonans bygger terapeut og klient opp en samklang som kan sette i gang forandringsprosesser. Enhetsterapi tror at hvert menneske har en naturlig integritet og at vi trenger å respektere denne integriteten. Vi arbeider med forholdet mellom åpenhet og grenser, slik at vi i enhver samtale eller berøring kan nærme oss, berøre og åpne det som trengs, men samtidig bevare respekten for den andres integritet, slik at den andre ikke føler seg overstyrt eller invadert. Enhetsterapi bygger på meditasjon og innsikt i det indre mennesket. I sin terapeutiske utforming er enhetsterapi tydeliggjort som mestringsmedisin:

Mestringsmedisin

Mestringsmedisin er ikke et alternativ til vanlig medisin. Mestringsmedisin anerkjenner teknologisk medisin der den fungerer innenfor sin modell med diagnose og behandling av sykdom eller lyte. Mestringsmedisin anerkjenner at sykdom og helse, lidelse og helbredelse er store og komplekse områder som i noen tilfeller kan håndteres med enkle løsninger, men ofte er disse enkle løsningene utilstrekkelige for å håndtere symptomer og plager og bygge helse. Derfor forsøker mestringsmedisin å bygge helse over tid, med vekt på egenomsorg, relasjoner og tilgang til egne ressurser i et langtidsperspektiv. I mestringsmedisin er det sentralt å bygge opp gode strategier for langtidsmestring. Disse strategiene bygger på enkle tiltak personen kan gjøre selv i hverdagen.

Mestringsmedisin legger vekt på en grundig kartlegging av personens ressurser, motivasjon og interesser, og individualiserer tiltak. Derfor bygger mestringsmedisin opp en stor databank av viten, forskning, innsikter og ulike verktøy. Målet med mestringsmedisin er

 • å gi den enkelte knivskarpe verktøy til egenomsorg, helsebygging og personlig vekst
 • å bidra til å løse de nye utfordringene i samfunnet, som stresslidelser, uro og slitenhet
 • å støtte utviklingen av metoder som løfter bevissthet og forståelse mellom mennesker
 • å hjelpe fram en helhetlig medisin og styrke naturlig helbredelse og økologisk bevissthet.

Metodene i mestringsmedisin er like egnet for grupper som for individer.

Mestringsmedisin omfatter sentrale terapeutiske områder som regulering av det autonome nervesystemet, trening, avspenning ernæring og sansestimulering, arbeid med tanker og følelser og indre verdier.

Mestringsmedisin søker å hjelpe mennesket til å oppdage drivkraft og mening – dimensjoner som er sentrale i å bygge varig helse og mestring over tid. Våre verktøy er meditasjon, de tibetanske ritene og andre treningsformer, pust, sang (toning), musikk, dans og andre kreative uttrykk, kontakt med naturen (blomsteressenser, urter, naturmeditasjoner), isbading og andre tiltak som styrker vitalitet, glede, dybde og mening.

Audun Myskja om studiet

Hvem passer Enhetsterapi Mestringsmedisin for?

Enhetsterapi passer for mennesker som har noen av følgende interesser og egenskaper:

 • du ønsker å forstå mennesket, fra de åndelige til de fysiske sider.
 • du er opptatt av hvordan du kan forvandle deg selv og hjelpe andre
 • du vil gjerne vite mer om hvordan kropp og sinn henger sammen
 • du er åpen for å utforske en energiforståelse av virkeligheten og lære mer om hvordan energi flyter
 • du ønsker å forstå hvordan menneskets energi kan forstås som uttrykk for våre ubalanser og våre indre lengsler, våre kvaliteter
 • du er opptatt av å hjelpe mennesker ikke bare til å få tatt bort et problem, men også til å få en dypere forståelse av seg selv og sin rolle i verden
 • du ønsker å finne hva som gjør at vi opplever mening og får tatt i bruk det beste av oss selv
 • du ønsker å arbeide med din egen menneskelige utvikling og prøve å få til en daglig disiplin.
 • du er opptatt av hvordan kosthold, øvelser, trening, bearbeiding av følelsesmønstre og mental trening kan tilpasses den enkelte for å gi hjelp som er tilpasset den enkeltes behov
 • du forstår at helbredelse ikke er noe som formidles som en ”vare” fra en behandler til en pasient, men uttrykker en helbredende klangbunn mellom mennesker som kan settes fri i et møte
 • du er opptatt av respekten for alt som lever, ønsker å finne helhet og leve mer i pakt med naturen
 • du har et ønske om å avdekke det beste i andre mennesker og hjelpe dette fram

Vi lærer studentene en syntese av de elementene som kjennetegner vellykkede terapier. Blant annet har vi bygd opp en systematisk læreplan for:

 • energimedisin
 • metoder for samtaleterapi og livsveiledning (coaching)
 • kommunikasjon og sansestimulering
 • lyd (toning) og musikkbasert miljøbehandling
 • traumebehandling (dyp PEAT, DP-4, EFT, tid og rom, indre mentor)
 • helsebygging – trening, mental og emosjonell forvandling
 • meditasjon som medisin
 • forvandle problemer til ressurser – hvordan

Kursopplegget er basert på en vekselvirkning mellom:

 • meditasjon knyttet til dagens tema
 • undervisning med praktiske eksempler
 • egenøvelser
 • øvelser med partner og i grupper
 • vurdering av pasienteksempler
 • praktisk trening under hands-on veiledning

Vi er i ferd med å bygge opp et digitalt bibliotek, og vil begynne med et digitalt supplement til fysisk undervisning i fremtiden. Nåværende studenter rapporterer om styrket læringsutbytte med kombinasjonen av fysiske og digitale møter. Vi kan derfor nå presentere en syntese av fysiske samlinger, digitale supplementer, egne hand-outs og et bibliotek av fagbøker som stadig vokser, bare i 2020 har Kunsten å finne ro og Perspektiver på livsmestring i skolen kommet ut, med kunnskap og metoder som er relevante både for egenutvikling og som terapeutisk verktøy for personer og grupper. Studiet er nå bygget opp i en mer kompakt form, der fysisk undervisning blir supplert med digital dokumentasjon, slik at vi nå kan tilby et studium av to års varighet.

Undervisningen er basert på selvstudium, egenutvikling, praktisk trening og kollokviegrupper som har regelmessige møter. Undervisningen er progressiv, i den forstand at hvert steg forbereder neste steg i forståelse. Vi søker en syntese av egenutvikling og fagutvikling. Hver enkelt får gå i dybden og skape personlige endringer. Samtidig er studiet oppdatert viten om hva som virker for å hjelpe mennesker med moderne plager som slitenhet, angst, økt sensitivitet.

studiestart

Tirsdag 28 – torsdag 30. januar 2025

Kl. 10-17 alle dager

Adresse: Myskjatunet, Totenvegen 1231, 2848 Skreia 

 

 

undervisningsdager

ÅR 1

Vinter/vår 2025
Tirsdag 28. januar
Onsdag 29. januar
Torsdag 30. januar
Fredag 28. februar
Lørdag 1.mars
Søndag 2. mars
Tirsdag 8.april
Onsdag 9. april
Tirsdag 27. mai
Onsdag 28. mai

 

Høst 2025
Tirsdag 2. september
Onsdag 3. september
Torsdag 4. september
Tirsdag 14. oktober
Onsdag 15. oktober
Torsdag 16. oktober
Fredag 14.november
Lørdag 15. november
Søndag 16.november

kl. 10-17 alle dager

 

ÅR 2
kommer snart

Med forbehold om endring

Praktisk informasjon

Toårig, samlingsbasert studie.

Undervisningssted: Myskjatunet, Totenvegen 1231, 2848 Skreia

Studieavgift

Ved bekreftelse av studieplass betales kr 3000,-

Semesteravgiften faktureres i 4 rater à kr. 8000 i løpet av året.

Utgifter til lærebøker og studiemateriell kommer i tillegg. Audun Myskja og Reidun Myskja er hovedforelesere. Andre forelesere vil undervise i spesifikke temaer.

Ønsker du å avslutte studiet før det er ferdig, er oppsigelsestiden 3 måneder før neste faktureringsdato. Oppsigelse sendes skriftlig.

 

informasjonskveld

kommer snart

søknad

Send CV med bilde, og skriv litt om deg selv og din motivasjon for studiet, til info@livshjelp.no

Søknadsfrist:

Hovedopptak: 1. september 2024

2. opptak: 1. november 2024

Har du noen spørsmål kontakt oss på mail info@livshjelp.no eller telefon 64913990/41409200

Senter for Livshjelp
tlf. +47 64 91 39 90/+47 41 40 92 00
mail: info@livshjelp.no
Adresse: Totenvegen 1231, 2848 Skreia

Har du spørsmål

Kontakt oss på info@livshjelp.no eller telefon 64913990/41409200

Ta kontakt