Hva kan døden lære oss? Kveldsseminar 27. januar 2022 kl 19.00

Mange er usikre og redde i møtet med de store, vanskelige temaene i livet. Stadig flere ønsker kunnskap som kan hjelpe oss å forstå og møte livet vårt – og døden – på best mulig måte. Du har nå en unik mulighet til å få del i viktige innsikt som kan gjøre deg klokere, formidlet av noen av de mest erfarne og dyktige fagpersonene innen feltet. De vil gi deg innsikt og praktiske råd om hva du kan gjøre i møtet med døden. Har du opplevd å miste noen du er glad i? Er du utrygg når du tenker på døden? Nå kan du få vite mer, bli berørt og bedre rustet til å møte livet ditt, på et kveldsseminar i Storetveit kirke om hva vi kan lære av døden, tors 27.01.22 kl 19 – 21.30.