Oppstart av kull 1 og 2 i utdannelsen til meditasjonslærer ved Senter for livshjelp på Myskjatunet har vært en banebrytende prosess. Vi gleder oss til å bygge videre med kull 3!

Studentene føler de har fått være med på å bygge opp et nytt fag. Vi vil skape en syntese av ny nevrovitenskap og dype intuitive erfaringer. Slik vil hver enkelt deltaker få en trygg ramme til å utvikle sine evner. Du vil blant annet få lære om

  • meditasjonens stadier
  • hva som skal til for å arbeide 1 til 1 og med grupper
  • hvordan du formidler ferdighetene i meditasjon
  • hvordan du tilpasser mantra ut fra et dypt og enkelt system
  • å tolke symboler og drømmer
  • møtepunktene i kropp og sinn
  • livets vev
  • ego – jeg – selv
  • hvordan vi tilpasser språk og presentasjon til ulike brukergrupper.

Audun Myskjas nye bok Meditasjon – veien til deg selv (Oslo: Stenersen 2022) vil danne grunnlaget for mye av det du vil lære på kurset.

LES MER om studiet