Velkommen til Digital meditasjonskveld med Audun Myskja

“Sinnets skaperkraft”

Vi gleder oss over de mange tilbakemeldingene, fra deltakere over hele landet. Fra Finnmark til Sørlandet rapporterer deltakere om at de opplever kveldene «nesten som å være der.» Vi får mange forslag og behov for nye temaer. I og med at flere har ønsket seg tankens kraft og manifestering som tema, går vi inn i disse områdene denne kvelden. Vi tror du vil finne en ny og litt annerledes innfallsvinkel og ikke minst en tilnærming som er konkret og dyptgående på samme tid.

Tema:

  • Bruke meditasjon for å styrke vår mentale kraft. Hva er myter – hva er virkelighet?
  • Tankens kraft og nyere hjerneforskning.
  • Øvelser for å øke hjernekapasitet og forene med kroppslig styrke
  • Egenskaper ved sinnet – manifestere og virkeliggjøre noe av det som er dine muligheter i livet for å bygge helse og det livet du trenger.

Ved påmelding får du tilsendt brukernavn og passord som gir deg tilgang til meditasjonskvelden. Har du ikke mulighet i oppsatt tidspunkt, kan du se opptak i etterkant.

Digital meditasjonskveld med Audun Myskja

Første del av meditasjonskvelden er opptak fra livesending med Audun Myskja den 15. mars 2022. Du kan velge om du ønsker å ha tilgang til meditasjonskvelden i en måned til kr 260,- eller i tre måneder til kr 360,- 

trykk her for påmelding