Velkommen til Senter for Livshjelp

blomsterSenter for Livshjelp er et veilednings- og informasjonssenter ledet av lege Audun Myskja og naturterapeut Reidun Myskja. Senteret har et stort faglig nettverk i flere land, som gjør det mulig å samle de anvendelige metoder til selverkjennelse, menneskelig vekst og bedre helse.

Vi legger vekt på hjelp til selvhjelp og verktøy til mestring, både ved kroniske og alvorlige lidelser og for friske mennesker som ønsker vekst og selvinnsikt. Blant annet har vi utdannet flere hundre studenter ved den treårige utdanningen i enhetsterapi ved
Senter for livshjelp. Vi er opptatt av å se hele mennesket og holder en rekke kurs og foredrag i både inn- og utland. Senter for livshjelp er spesialisert innen mestringsmedisin og musikkbasert miljøbehandling. Dr. Audun Myskja utdanner helsearbeidere i musikkbasert miljøbehandling og andre kvalitetshevende metoder i et landsomfattende prosjekt i regi av Helsedirektoratet, og er fagveileder for Nasjonalt kompetansesenter
for kultur, helse og omsorg.

Siste nytt fra Senter for Livshjelp

 • 24/11/2016

  NY TV-SENDING

  I bunnen av alle relasjonene ligger verdispørsmål: Hvem er vi? Hva vil vi? Hva trenger vi? Hva skal til for å utløse det beste i mennesker?

  Vi vil derfor gjøre dere oppmerksom på en sending som går søndag 27. november kl. 22.30 NRK 1.

  Programmet er det første i en serie som kalles Fyrtårn. Det første programmet tar utgangspunkt i Audun Myskjas nær...

  Les mer
 • 24/11/2016

  Nye terapitilbud fra nyttår

  Ved senteret har vi hatt svært gode erfaringer ved å knytte til oss fysioterapeutene og enhetsterapeutene Gunn Haug og Jan Haug. Begge har en rik og variert fagbakgrunn og mange spesialfelter. Jan er i tillegg formann i Enhetsterapiforeningen i nåværende periode. Gunn er en særlig begavet terapeut som behersker alle de viktigste enhetsterapimetodene, og har hjulpet mange med alt fra fysiske plager til emosjonelle...

  Les mer
 • 05/09/2016

  Meditasjon – en gave

  I høst trapper vi opp Senter for livshjelps prioritering av meditasjon som noe av kjernen i arbeidet vårt. Vi har en fast lukket meditasjonsgruppe, en fast åpen meditasjonsgruppe, åpen for alle interesserte, og meditasjonskvelder. I høst har vi også en nyskapning mange har etterspurt:  

  Meditasjon – kveldskurs i tre deler 

  Tre kvelder åpne for alle, der du får lære meditasjonens stadier, alt fra stressmestring, avspenning og problemløsning til dyp indre stillhet og de avanserte stadiene i meditasjon.

  Les mer
 • 15/08/2016

  Flukten fra det praktiske

  Innledning

  Jeg leste Cathrine Krøgers essay i Prosa 02/16,  s. 21–25. Siden har jeg sett varianter av essayet i tidsskriftet Sykepleien og delt på diverse sosiale medier. Forutsigbart har hennes polemiske form vekket reaksjoner. Jeg har stor forståelse for de til dels kritiske og opphetede svarene. Krøger hadde sikkert stått seg på å redusere bruken og gjentagelsen av diverse negative adjektiver. Hun går sikkert for langt, hun er sikkert for unyansert. Men hun reiser noen poenger som fortjener videre utdyping.

  Les mer
 • Kurs foredrag og konsultasjoner

  Gjennom kurs, foredrag og konsultasjoner formidler vi viten om selvhelbredelse innen en helhetlig ramme som forener det vitenskapelige og det erfaringsbaserte, og tar hensyn til at vi trenger næring og læring på mange nivåer, fra det åndelige til det fysiske. Vår utdanning i enhetsterapi, der vi formidler en syntese av urgammel skjult viten om helbredelse og aktuell medisinsk forskning gjennom erfaringsbasert læring, har vært en suksess.

 • Hvert menneske bærer en unik viten om sine egne behov

  Vi tror at hvert menneske bærer en unik viten om sine egne behov, og at forebygging, lindring og helbredelse trenger å følge de naturlige lovmessigheter som styrer sinn og kropp. Siden 1976 har vi bygget en viten om sammenhengen mellom kropp og sinn via energi, og vi formidler en innsikt i hvordan ethvert menneske kan regulere og balansere sine ulike energinivåer gjennom læring og trening etter enkle, trygge metoder.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no