Foredrag

Audun Myskja

Audun Myskja har 40 års erfaring i helsevesenet. Han har veiledet en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter for kvalitetsforbedring i helsevesenet.

De siste ti årene er han blitt en meget etterspurt foredragsholder, med rundt 100 foredrag årlig i inn – og utland. Hans arena har i utgangspunktet vært helsevesenet, men de senere år har det i økende grad holdt foredrag i kommuner, institusjoner og bedrifter som søker inspirasjon til å hente ut menneskers ressurser, verktøy til mestring og samspill.

Audun Myskjas varemerke er å illustrere sine poenger med konkrete eksempler og sanger som viser vei fra visjon til handling. Han tilpasser tema etter behov.

Sitat i Tidskriftet Mat og helse: ”Har du vært på foredrag med Audun Myskja, glemmer du det aldri.”

Et utvalg referanser

Booking for foredrag med Audun Myskja: