Hva kan døden lære oss?

En temakveld om livets avslutning

Mange er usikre og redde i møtet med de store, vanskelige temaene i livet. Stadig flere ønsker kunnskap som kan hjelpe oss å forstå og møte livet vårt – og døden – på best mulig måte. Du har nå en unik mulighet til å få del i viktig innsikt som kan gjøre deg klokere, formidlet av noen av de mest erfarne og dyktige fagpersonene innen feltet. De vil gi deg innsikt og praktiske råd om hva du kan gjøre i møtet med døden. Har du opplevd å miste noen du er glad i? Er du utrygg når du tenker på døden? Nå kan du få vite mer, bli berørt og bedre rustet til å møte livet ditt, på et kveldsseminar i Storetveit kirke om hva vi kan lære av døden, tors 27.01.22 kl 19 – 21.30.

Døden er et tema som opptar mange, vi blir alle berørt av døden på ulike måter. Denne kvelden vil passe for alle som opptatt av spørsmålene om liv og død, og hvordan vi kan leve bedre. Hvis du ønsker verktøy for å håndtere tap og har opplevd å miste noen du er glad i, vil seminaret gi deg håp, innsikt og gode verktøy.

Vi tror innslagene vil inspirere og berøre deg:

Audun Myskja, lege med doktorgrad i eldreomsorgen og faglig leder ved Senter for livshjelp, har arbeidet med døden og hjulpet døende i flere tiår, blant annet som overlege ved Hospice Lovisenberg. Lege Audun Myskja har skrevet boken Kunsten å dø, som har hjulpet mange å møte døden. Fra tilbakemeldinger:

  • Den viktigste boken jeg har lest! G. W., sykepleier
  • En bok alle burde lese, helst flere ganger. E. R., foreningsleder
  • Jeg ble klokere og tryggere av å lese Kunsten å dø. T., grunder

Av temaene for foredraget:

  • Hva skjer med kroppen når døden nærmer seg?
  • Hva kan pårørende gjøre for å lindre smerte og gi støtte? Hvordan tar de nærmeste vare på seg selv?
  • Finnes det noe i oss som lever videre når vi dør? Audun Myskja har selv hatt en nær døden-opplevelse (NDO) og vil fortelle om forskningen rundt slike erfaringer
  • Hva angrer vi på dødsleiet?
  • «Møtet med døden lærte meg å leve» – hvordan kan døden hjelpe oss å mestre livet?

Psykolog Annette Blom ved Solli DPS vil presentere viktige perspektiver på utfordringer ved å være pårørende til de som skal dø.

Prest Einar Ekerhovd vil dele sine mangeårige erfaringer knyttet til tro som livshjelp i møte med døden.

Erik Tefre Skiple, gravferdskonsulent i Hauglandshella Begravelsesbyrå, vil fortelle om sitt perspektiv på møtet med døden med tema «En verdig avskjed – viktig med gode rammer og trygge omgivelser».

Programmet vil inkludere flere musikkinnslag knyttet til kveldens tema: Kristin Bergsvik Skilbrei er en profilert og dyktig vokalist som mestrer en rekke sjangre med en stemme som gjør inntrykk og blir husket. Dagfinn Iversen er en kjent og kjær musiker, blant annet fra Brødrene Iversens orkester og De musikalske dvergene, en dyktig gitarist og sjelfull formidler. De vil dele sanger som forsterker og fordyper kveldens tema. Sokneprest Jan Helge Gram Eggestøl vil lede kvelden.

Digital streaming:
Billetter kan du kjøpe på Ticketco (trykk for å åpne siden)


Ønsker du å delta fysisk i Storetveit kirke i Bergen?
Billetter a kr 250,- , kan du kjøpe ved inngangen og vippsnummer er :722029 (Storetveit menighet – eget vippsnummer for kvelden). Du kan også bestille biletter på epost : hinforma@online.no, og på telefon 40233936 mandag-onsdag kl.12.00-14.00. I løpet av kvelden vil det også være mulig å kjøpe aktuelle bøker.

Konferansier

Jan Helge Eggestøl:
Jan Helge har vært sokneprest i Storetveit menighet i to år og har tidlige blant annet arbeidet som sykehusprest. Han har tatt videre utdanning i blant annet mindfulness og veiledning. Et tema som han har vært spesielt opptatt av er transendent/åndelig erfaring som ressurs i livsmestring og å møte livets sluttfase.

Program :

«En verdig avskjed – viktig med gode rammer og trygge omgivelser».

Erik Tefre Skiple er gravferdskonsulent i Hauglandshella Begravelsesbyrå. Hvert år bistår de svært mange mennesker i forbindelse med dødsfall og gravferd.

Allerede som 18-åring begynte han i gravferdsyrket, og arbeidet består overordnet sett i å bistå pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd.

Å være gravferdskonsulent er både et meget variert og et svært meningsfullt yrke, beskriver han det som.

Tro som livshjelp i møte med døden?

Einar Ekerhovd er sokneprest i Fusa i Bjørnafjorden kommune. Har lang fartstid som prest i Den norske kirke, men også erfaring fra organisasjonslivet. Med ca 50 begravelser årlig kommer han tett inn på døden, sorgen og håpet.

Ved siden av presteyrket er han bussjåfør i Tide og det er en nyttig erfaring inn i prestetjenesten.

Viktige perspektiver på utfordringer ved å være pårørende til de som skal dø.

Psykolog Annette Blom.
Seksjonsleder og psykologspesialist ved Solli DPS.

I palliativ behandling har psykologen en viktig oppgave i å hjelpe både den døende og pårørende til å bearbeide og møte det som skjer. Annette Blom har lang erfaring i dette og vil dele av sin erfaring denne kvelden

: Kunsten å dø – døden kan hjelpe oss å leve

Audun Myskja er lege, spesialist i allmennmedisin, med doktorgrad i musikk som støttebehandling ved demens. Sammen med ektefelle Reidun Myskja leder han Senter for livshjelp i Totenvika, som samler verktøy for pust, trening, meditasjon, sosial og økologisk bevissthet, for å styrke menneskers egne ressurser – mestringsmedisin. Han leder utdanningene Musikkbasert miljøbehandling (2012 -) og enhetsterapi mestringsmedisin (2005 -), er en etterspurt foredragsholder i inn- og utland, har skrevet over tyve fagbøker, har ledet en rekke prosjekter i helsevesen, kommuner og organisasjoner. Myskja er utdannet meditasjonslæwrer med jevnlige kurs fra 1988, fra 2021 leder han Meditasjonslærerutdanningen ved Senter for livshjelp. I tillegg er han musiker, med en rekke innspiller av egne sanger og meditasjons- og avsopenningsmusikk.

Temaer:

Belyse forholdet mellom liv og død gjennom livet og i hverdagen

hva vi kan gjøre for å hjelpe når døden nærmer seg

stadiene i dødsprosessen

døden som læremester

Jeg skulle sagt jeg elsker deg: Hva angrer vi på dødsleiet.

Myskja vil illustrere poengene med sterke historier og dele egne sanger.

Kulturelle innslag av  Dagfinn Iversen og Kristin Bergsvik Skilbrei.

  

Takk for støtte til :  Ildsjelfondet Sparebanken Vest

                               Radisson Sas, Bryggen

                               Måkestad engros

                               Borge Grafisk as