Et gratis tilbud for alle voksne i Asker som kan bidra til økt kunnskap om ulike helserelaterte temaer, og hvordan forebygge og håndtere helseutfordringer.

Ungdomskilden med Audun Myskja
Hvilke valg kan du gjøre for å få bedre livskvalitet? Evig ungdom – er det mulig? Hva sier forskningen? Hva skal jeg spise? Trening – hva er viktigst?
Audun Myskja tar for seg disse og flere andre temaer, og forteller om ti ting du bør gjøre hver dag. Han er lege og spesialist i allmennmedisin, og har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen.

Påmelding til telefonnummer: 477 82 155/ 902 58 590/ 409 02 750

Påmeldingen starter 18. februar.

Begrenset antall plasser.

Adresse: Tofte Samfunnshus, Vestre Strandvei 2, 3482 Tofte