Fagkonferanse for Enhetsterapauter

28. – 29. september

Kjære alle enhetsterapeuter

Tida er inne for høstens fagkonferanse, åpent for alle som har fullført utdannelsen Enhetsterapi mestringsmedisin.

Denne samlingen skal bidra til å styrke din faglighet og vise vei videre.

Vi gleder oss og håper å se deg!