Selverkjennelse menneskelig vekst og bedre helse

Tomatismetoden

om metoden

Dr. Tomatis

Tomatismetoden er en metode for å utvikle eller gjenvinne lytteevnen, minske ørets overfølsomhet for lyd (mange av de som tilsynelatende ikke lytter, beskytter seg i realiteten mot en overfølsomhet for lyd), styrke sammenhengen mellom øre og stemme samt og øke trangen til kommunikasjon.

Selve behandlingen foregår med lyttetrening, der lytteevnen trenes opp ved spesielt utvalgt musikk og signaler. Denne treningen er ikke krevende. Den foregår i en behagelig lenestol der de fleste slapper av eller sover. Man kan også tegne, drive med håndarbeid eller legge puslespill under behandlingen.

Det er en metode som viser seg spesielt effektiv hos barn, tenåringer og voksne med konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, dysleksi og andre lese- og skrivevansker, ADD, ADHD, nedsatt selvtillitt og svekket sosial kompetanse, indre og ytre stress, angst, depresjon, øresus, svekket hørsel, stemmeproblemer, manglende evne til å synge rent, forsinket sensorisk og motorisk utvikling og koordinasjonsvansker. Det er også oppnådd stor funksjonsforbedring ved en del tilfeller av autisme.

Metoden ble utviklet av den franske øre-nese-hals-legen Alfred Tomatis. Han startet med dette rundt 1940, og metoden utvikles fremdeles og anvendes i dag ved over 200 sentre på verdensbasis.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no