Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Nyheter

«Tilbake

05/09/2016

Meditasjon – en gave

I høst trapper vi opp Senter for livshjelps prioritering av meditasjon som noe av kjernen i arbeidet vårt. Vi har en fast lukket meditasjonsgruppe, en fast åpen meditasjonsgruppe, åpen for alle interesserte, og meditasjonskvelder. I høst har vi også en nyskapning mange har etterspurt:  

Meditasjon – kveldskurs i tre deler 

Tre kvelder åpne for alle, der du får lære meditasjonens stadier, alt fra stressmestring, avspenning og problemløsning til dyp indre stillhet og de avanserte stadiene i meditasjon. Disse meditasjonskveldene er satt opp: 

  • Mandag 12.09.16 kl. 18-21
  • Mandag 03.10.16 kl. 18-21
  • Tirsdag 08.11.16 kl.18-21

På 1. samling vil du få lære de beste metodene for stressmestring og regulering av Av-På-systemet. Du vil lære å stilne sinnet og finne sinnsro. 

På 2. samling vil vi vise meditasjon i hverdagen, punktmeditasjoner og fysiske øvelser som hjelper deg å mestre hektiske hverdager. Vi vil se på bruk av lyd, symboler og farger for å støtte en fordypningsprosess. 

På 3. samling vil du få hjelp til å bygge opp ditt eget meditasjonsprogram. Vi vil oppleve dypere stadier av meditasjon.  

Fra vi begynte utdanning i meditasjon hos Bob Moore på slutten av 70-tallet, skjønte vi at vi hadde funnet en gullgruve. Fra 1988 har vi holdt regelmessige kurs i Norge og Danmark for flere tusen interesserte, og vi har kunnet styrke arbeidet med å utvikle de best egnede verktøyene gjennom oppfølging og veiledning av flere hundre av deltakerne. Vi har funnet enkle og dyptpløyende verktøy som hjelpe deg til å finne indre stillhet og skaperen i deg som kan endre livet ditt. 

Meditasjon, slik vi ser det, er en naturlig prosess og står ikke i motsetning til andre aktiviteter eller andre livsområder. Meditasjon er ikke radikalt forskjellig fra noe annet. Meditasjon handler om å ta i bruk de mulighetene som ligger i kropp og sinn for alle de små øyeblikk livet består av. Vi kan se meditasjon i noen hovedkategorier:

  1. Våkne opp i det daglige livet. Du kan dyrke holdninger og trene metoder som gjør deg i stand til å bli mer til stede, uansett hva du gjør. Jeg har sett det i helsevesenet: Noen har disse evnene med seg, mer enn andre. Men slike evner er trenbare. Du kan trene oppmerksomhet, holde igjen automatiske reaksjoner og lære deg til å utrykke deg sannere i dagliglivet.
  2. Stressmestring, avspenning og fokus. Metoder for å regulere spenningsnivået i kropp og sinn er for de fleste innfallsvinkelen til meditasjon.
  3. Meditasjon som en serie metoder og verktøy til selvhelbredelse, der vi tar i bruk sinnets kraft og kroppens muligheter til å løse opp i det som sitter fast, åpne nye ressursområder som vi ikke har tatt i bruk – til vekst og helbredelse. Essensen i metodene er å forene og forvandle de ulike sidene vi består av – en indre alkymi, om du vil: Erfaringsmessig opplever de som mediterer at de blir helere som mennesker. Vi kan bruke øvelser som bygger på åndedrettet, bevegelse, kroppsbevissthet, indre symboler, lyd/mantra, lys, farger og andre elementer som finnes i kropp og sinn. Slik får vi tilgang til en dypere forståelse. Dermed  kan vi utvide våre muligheter og få tilgang til vår indre helbreder.
  4. Overskride. I meditasjon brukes begrepet transcendens, om å overskride vår vanlige personlighet. Forutsetningen for å overskride er at vi nullstiller de vanlige tankemønstrene og emosjonelle tendensene i personligheten vår. Vi finner en dyp indre stillhet, som gir tilgang til det jeg kaller Det store rommet, der alt ligger åpent.
  5. Dypere åndelige nivåer. I opplevelsen av Enhet og Tomhet i et annet nivå er vi fristilt fra ego, fra tid og rom.

Last ned artikkelen som pdf her.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no