Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Nyheter

«Tilbake

23/02/2015

Vi ønsker å dele reportasjen med Audun Myskja fra Østnytt

Se hva de har fått til på et av landets største sykehjem!

Ledelsen ved helsehuset ser klare tendenser til at medisinbruken har gått ned etter at pleierne begynte å synge.

Link til reportasjen her

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no