Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Nyheter

«Tilbake

29/01/2015

Nytt inntak til utdanning i enhetsterapi og mestringsmedisin med oppstart høsten 2015

Enhetsterapi og mestringsmedisin

Enhetsterapi springer ut av et mangeårig arbeid for å samle de beste verktøyene i vanlig medisin, psykologi, fysioterapi, treningmiljøer, alternative behandlingsformer, urgamle helbredelsestradisjoner og nyutviklede terapeutiske synteser for fysisk og psykologisk forvandling. Arbeidet har båret frukter, og vi kan i 2015 presentere enhetsterapi som en syntese med verktøy som er enkle og tydelige, samtidig som de går inn i årsaksområder som tidligere har vært vanskelig tilgjengelige. Vi legger stor vekt på samhandlingen i gruppa.

Enhetsterapi tar sikte på å gi en grundig opplæring i de viktigste prinsipper for forebyggende helse og egenomsorg man i dag kjenner. Kunnskapen er primært rettet mot den enkeltes kontakt med egen essens, samtidig lærer du enkle metoder som du kan bruke terapeutisk overfor andre mennesker. Hensikten med utdanningen er knyttet til egenutvikling, selvinnsikt og utvikling av egne ressurser, samtidig som vi er i ferd med å bygge en unik og framtidsrettet fagkompetanse, innen det vi kaller mestringsmedisin.

Enhetsterapi er en ny syntese av energimedisin, bevissthetsmedisin, ånd-sinn- kropp-medisin og mestringsmedisin. Det som kjennetegner enhetsterapi er syntesen mellom egenutvikling og fagutvikling og foreningen av det dyptpløyende og det praktiske i tilnærmingen. I «enhet» ligger vekten på å utforske en større sammenheng i og bak våre liv, og det mennesker søker når de trenger hjelp. I «terapi» ligger vekten på å skape forandring i det mennesker sliter med: plager, symptomer, traumer og livsutfordringer. I ordet «terapi» ligger ikke oppfatningen av en terapeut som behandler eller tar bort plagene, men terapeuten som veileder og støtte for personens egen mestring, egne ressurser. Derfor er enhetsterapi hjelp til selvhjelp og verktøy for mestring og vekst – fødselshjelp heller enn behandling.

Fra starten har enhetsterapi hatt årlig opptak av ti fulltegnede kull, hvorav åtte har gått igjennom full utdanning og blitt sertifisert ved fagfelleeksamen. Vi har fått en rekke viktige fagdokumenter fra studiets studenter som har gjort egne erfaringer og sørget for fremveksten av et nytt fagfelt som kan supplere teknologisk medisin og ta opp i seg det beste av komplementære og alternative terapier, friskliv og trening samt de viktigste retningene innen personlig utvikling. Vi får stadig tilbakemeldinger om at studiet har innebåret en ”revolusjon i personlig utvikling”, slik en student uttrykte det, og ”har gitt meg et nytt liv som fagperson”, slik en annen elev utrykte det.

Mange bruker enhetsterapiens metoder i sine fagområder. Noen holder kurs – andre integrerer enhetsterapi i ledelse, administrasjon og coaching. 

Utdanningen gir en fleksibel kompetanse som kan tilpasses mange fagområder. I tillegg til helsearbeidere, har studiet i de senere årene utdannet mange pedagoger som har brukt enhetsterapiens metoder med stort hell på elever fra førskole til videregående trinn. 

Enhetsterapiforeningen ble startet som frittstående organisasjon av studenter fra de tidligste kullene i 2009. Foreningen har arrangert en rekke fagmøter og aktiviteter, og er av betydning for fagutviklingen, i samarbeid med Senter for livshjelp. 

Studiet vil bli mer intensivt de to første studieårene, med 11 studiedager i høstsemesteret og 15 dager i vårsemesteret. 3. studieår baseres på veileding og fordypning av hovedoppgave. Studiet avsluttes med innlevering av hovedoppgaven og eksamen. 

 

Studieplan

  • Undervisningen innlemmer blant annet disse temaene:
  • Friskliv og mestringsmedisin
  • Meditasjon som medisin 
  • Helseveiledning
  • Forvandle plager – de beste metodene
  • Psykologiske forvandlingsteknikker (PEAT, fingertuppmetoden)
  • Åndelig forløsning, indre stillhet

 

Du kan få vite mer om enhetsterapi på orienteringskveldene følgende datoer: 

Onsdag 25.02 kl. 19 – 20.30

Tirsdag 07.04 kl. 19 – 20.30 

 

Kveldene er gratis og uforpliktende påmelding nødvendig på mail: info@livshjelp.no eller telefon 64 91 39 90

 

Tema for orienteringskveldene blir:

Hva er enhetsterapi og mestringsmedisin?
Eksempler på enhetsterapiens metoder, praktiske demonstrasjoner med levende eksempler i gruppen.

 

Påmelding:

Søknad med CV, bilde og din bakgrunn og motivasjon for studiet.  

Send til info@livshjelp.no eller Senter for livshjelp, Idrettsvn. 20, 1400 Ski. Søknadsfrist 27.05.2015

Alle kursene finner sted i Senter for livshjelps lokaler, Idrettsvn. 20 i Ski. 

For mer informasjon om Enhetsterapi, se her

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no