Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Nyheter

«Tilbake

09/12/2010

Nye opptrykk av gamle favoritter

Audun Myskjas bøker "Den musiske medisin" og "Metodeboka – musikk i praksis" skal trykkes i nytt opplag og blir tilgjengelig fra Senter for livshjelp. Ta kontakt hvis du ønsker å bestille bøkene eller trenger mer informasjon.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no