Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Nyheter

«Tilbake

30/01/2020

Foredrag med Audun Myskja, Mennesker i krise

Kveldsforedrag mandag 03.02.20 kl. 18 -21
Dagseminar onsdag 12.02.20 kl. 10 - 16, Senter for livshjelp i Ski. Kveldsforedrag Toten torsdag 13.02.20 kl. 18 - 20.
Jeg gleder meg til å gå videre med foredrag om temaet kriser som hadde rekordoppslutning på Litteraturhuset i Trondheim i 2019 - to av mine beste foredrag noensinne, opplever jeg. Etter flere forespørsler er det en glede å dele innsikter og erfaringer om det samme temaet i Ski og Totenvika. Nå på mandag vil jeg særlig fokusere på hvordan død, katastrofer og selvmord rammer oss: Hva gjør vi når verden er i krise? Hvor finner vi ressursene, i oss og rundt oss? Hvor er svarene og løsningene når alt raser?<7p>

Les mer: https://livshjelp.lpages.co/mennesker-i-krise/

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90/41 40 92 00
epost: info@livshjelp.no