Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Nyheter

«Tilbake

24/06/2019

Ny CD av Audun Myskja

Endelig! I dag kom "Lazarus, rise!" i ferdig form. Stolt og glad! 14 av sangene til Audun Myskja skrevet mellom 1977 og 2019, alle med Lazarustemaet: Det som ligger dødt i oss, kan få nytt liv når vi finner det som vekker oss. Som jeg skriver i plateteksten:

About the title Lazarus, rise!
I have seen the living death in people suffering - terminal disease, trauma, a life stalled. And I have seen deaths - final and momentary, large and small - turn to new life. often when least expected. Lazarus rises from the tomb. Mirsada has lost all when war struck, but chooses the path of courage and hope and rebuilds her life. A small miracle: building a functional, dedicated ordinary life. Heidi starts to practice her own healing ritual every morning, after long-time illness and disability. She draws out a new person - strong, stable, dedicated - from the ruins of the old. I love the everyday miracles, the unsung heroes. Whoever, wherever you are: these songs are for you.

Kjøpes i nettbutikken!

"Bygge bro" er en etterlengtet Cd for de mange som har hatt utbytte av Audun Myskjas meditasjons- og avspenningsCder. Denne innspillingen går et steg videre, med syngeboller, Nikoline Svergjas inspirerte musikk i perfekt samklang med Audun Myskjas stemme, som tar deg dypere i kropp og sinn, trinn for trinn.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no
epost: fastlege Jonas Sommer: timedoktorsommer@gmail.com