Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Nyheter

«Tilbake

20/06/2017

De Gode Nyhetene om musikkbasert miljøbehandling

De Gode Nyhetene om musikkbasert miljøbehandling

Det er Det er vanskelig å anslå hvor mange som lider av demens i Norge i dag. Men det anslås at mellom 70.000 og 104.000 lider av den forferdelige sykdommen.

Men kan musikk lindre plagene for demenspasienter og gi dem en bedre hverdag? Lege Audun Myskja er en pioner i arbeidet med å bruke musikk i terapi for demente. Gjennom 15 år har han brukt musikk i behandlingen av demenspasienter.

Myskja har utført forskning ved et tyvetalls institusjoner i seks fylker. Forskningen viser at musikkbruk i behandlingen førtrer til færre plager for pasientene, redusert medisinbruk og en bedre hverdag for helsearbeidere og pårørtrende. Målet for "Myskja-modellen" er en permanent bedring av eldreomsorgen en eldreomsorg for morgendagen.

For mer informasjon og video se vedlagt link:

musikk for morgendagens demensomsorg

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no