Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Per Ingvar Haukeland

Mystica Eterna - Marcello Haugens tanker og ord

"Mystica Eterna" er sammenstillingen av Marcello Haugens tidligere publiserte og upubliserte skrifter, "Eventyr for Barn og Voksne", "Betraktninger Over en Dag" og andre nedtegnelser og meddelelser fra hans virke, alt hengivent sydd sammen av forfatter og økofilosof Per Ingvar Haukeland, i nært samarbeid med Marcello Haugens familie.

Forfatteren tar oss med inn i Marcello Haugens eventyrlige og spirituelle verden. Vi følger Marcellos åndelige reise gjennom livet, fra barndommen på Kongsberg, som søkende ungdom på utenlandsreiser, til folkekjær "naturdoktor" på Svarga. Fokus er på ordene Marcello Haugen nedtegnet og svarene han søkte på livets mystikk.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no