Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Marcello Haugen

Betraktninger over en dag

"Veien er så lett å finne, men likevel så vanskelig å gå"

Utdrag fra forordet:

Det er med stor ærbødighet forlaget Mysica Eterna nå utgir Marcello Haugens lille bok "Betraktninger over en dag". Boka ble første gang utgitt i 1923. Da hadde onkel Marcello allerede startet sin praksis som "naturlege" og "synsk", først i Parkveien og senere på Arjuna i Ullevål Hageby, Oslo.

Marcello hadde tidligere reist mye og oppsøkt okkulte miljøer, som etter hvert kom til å bety mye for ham. Spesielt opptatt ble han av antroposofien og sufismen og deres tradisjon for overlevering av tidløse og mystiske sannheter. Marcello følte seg kallet til å videreformidle viktige meddelelser både av åndelig og mer praktisk karakter, og som han mente var av betydning for menneskenes søken etter et bedre liv. Med sin høye åndelige utvikling og sin mestring og praktisering av naturlovene, sto han frem som et enestående eksempel på hva et menneske kan få til.

Boken ble skrevet som en følge av at Marcello stadig ble kontaktet av mennesker som trengte hans hjelp og veiledning. Marcello hadde en svært travel hverdag med opp til 100 besøk om dagen. Dette gjorde at han så behovet for å samle en del nyttige betraktninger og råd i en liten bok, som alle som besøkte ham kunne få tilgang til....

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no