Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

dr. Audun Myskja

Hjertet mitt har ikke demens - råd til pårørend

Mange vet lite om demens, og temaet er fremdeles til dels tabu- og skambelagt både hos demente selv og hos pårørende. Med denne boka ønsker overlege Audun Myskja at vi alle skal få mer kunnskap om hva demens er, hvordan det gir seg uttrykk hos den som er rammet, og hva en person med demens trenger. Audun Myskja forteller levende om

  • ulike typer demens og hvordan vi kan håndtere dem
  • hvordan verden ser ut for den som er rammet
  • hva vi kan gjøre for å hjelpe
  • hvilken behandling som er tilgjengelig
  • miljøtiltak som vi alle kan gjøre med enkle midler for å hjelpe
  • hva vi gjør hvis personen med demens er engstelig, deprimert eller urolig
  • hvordan de som står nær, kan ta vare på seg selv
  • hva vi kan gjøre for å skape glede, tro og håp hos den demensrammede

Forfatteren skriver også varmt og nært om hvordan vi kan kommunisere med en person med demens gjennom musikk og andre følelsesmessige uttrykk. For hjertet husker det hodet glemmer!

Boka inneholder en rekke praktiske eksempler på varm og respektfull tilnærming til og samtale med den som er rammet av demens. Audun Myskjas bok Hjertet mitt har ikke demens henvender seg først og fremst til pårørende, men boka er svært nyttig og relevant også for helsepersonell.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no