Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Samtaler med Bob Moore

Unik nyhet! Samtaler med den spirituelle lederen Bob Moore til inspirasjon og læring. Boken handler først og fremst om filosofien bak Bob Moores arbeide. I hans lære går veien til å forstå og hjelpe andre gjennom arbeidet med å forstå og hjelpe seg selv. Det er gjennom erkjennelse av, at det er ut fra forbindelsen til våre spirituelle kvaliteter, at vi kan forså og transformere våre problemer. Den bygger på en viten om menneskets energistrukturer og på en dyp forståelse av hvordan vi kan arbeide med disse energistrukturer. Gjennom arbeide med oss selv og våres energistrukturer har vi mulighet til å oppnå mer ekte forbindelse til oss selv – og dermed til andre mennesker.

Dette er en bok en kan lese mange ganger. Bob Moores ord rekker ofte dypere, enn man kanskje forsto dem i første omgang.

Bob Moore var Reidun og Audun Myskja sin lærer i mange år.

Boken er på dansk

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no