Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Audun Myskja

Metodebok

Systematisk bruk av sang og musikk for ansatte i eldreomsorgen.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no