Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Linker

  Artikler av dr. Audun Myskja

 • LesMyskja A. Angrepet på frokosten

  Innlegg til Aftenposten om de nye rådene om frokostkutt som løsning på fedmeepidemien.

 • LesMyskja A. Musikk på sykehjem

  Publisert i Tidsskriftet Sykeleie Forskning mars 2010.

 • LesMyskja A. Hvordan virker musikk på menneskekroppen?

  Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1182-5.

 • LesMyskja A. Eksempler på bruk av musikk i klinisk medisin.

  Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1186-90.

 • LesMyskja A. Kan musikkterapi hjelpe pasienter med nevrologiske sykdommer?

  Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3229-30.

 • LesMyskja A. Bruk av musikk som terapeutisk hjelpemiddel i sykehjem.

  Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1497-9.

 • LesMyskja A. Rytmisk auditiv stimulering - i rehabilitering av pasienter med Parkinsons sykdom og andre nevrologiske lidelser (pdf).

  Fysioterapeuten 2005; 9: 16-19.

 • LesMyskja A. Musikk i eldreomsorgen.

  Demens i allmennpraksis 2005; 4: 3-4.

  Diverse artikler og reportasjer

 • Les Julia Schreiner Benito

  KALL, Hjemmet 13.11.2009

  Du kan helbrede deg selv!
 • Les May Britt Brøyn.

  Bare blåbær! Aftenposten 13.08.2006.

  Blåbær - noe av det sunneste du kan putte i deg, anbefaler legen Audun Myskja. Men fort deg ut å plukke mens de ennå er der.
 • Les Johnny Laupsa-Borge.

  Polarol, medisin fra dypet. Mat & Helse 2006; 3: 68.

  Da Petter Tidemand-Johannessen skulle hjelpe en kreftsyk venninne med å finne et preparat som kunne øke kroppens motstandskraft, lette han i litteraturen og kom over to spennende stoffer fra dypvannsfisk. Dette var så lovende at han utviklet egne produkter i samarbeid med leger og andre fagfolk.
 • Les Henrik Vogt.

  Dansk helse-musikk, men bare på apotek. Aftenposten 19.12.2005.

  Musikk med dokumentert helseeffekt selges nå på apotek.
 • Les Iver Mysterud.

  Aloe vera, naturens universalmiddel. Mat & Helse 2005; des.: 60.

  - Aloe vera er et allsidig og spennende kost-tilskudd som kan gi ny energi og styrke helsa, sier lege Audun Myskja (52). Han er bokaktuell med "Aloe vera: naturens skattkammer".
 • Les

  Lyd kan helbrede. Mat & Helse 2005; sept.: 50.

  Har du tenkt over at lyd er en form for energi som enten kan tappe oss for krefter eller gi oss ny energi, og at noen mennesker kan være «sultefôret» på visse lydbølger, akkurat som vi kan mangle visse frekvenser av lys eller bestemte vitaminer eller mineraler?
 • Les Ingrid Solum.

  Musikk mot uro og angst. Aftenposten 5.4.2005.

  Med et stort smil slår Ella (85) ut med armene, mens hun danser og synger til levende musikk. Nå er det dokumentert at musikk hjelper på uro, angst og depresjoner hos eldre.
 • Les

  Musikkterapi hjelper pasienter med nevrologiske sykdommer. Alternativopplysningen 3.1.2005.

  Flere uavhengige rapporter har angitt at musikkterapi har vist lovende virkning på symptomer ved Parkinsons sykdom og andre nevrologiske sykdommer, skriver Audun Myskja i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
 • Les Birgitte G. Kirkholm.

  Naturlig gründer. Akershus Amtstidende 8.11.2004.

  Polarol A/S er en bedrift i Drøbak. De har utviklet kosttilskudd laget av blåbær, lokale nyper og olje fra dypvannsfisk.
 • Les Sylvi Leander.

  Fant tonen sammen. Aftenposten 10.2.2004.

  - Jeg bruker stemmen til å skape en indre ro. Det er som om kroppen synger med.
 • Les Sylvi Leander.

  Bruker stemmen som "medisin". Aftenposten 10. 2.2004.

  Musikk, lyd, rytme påvirker oss. Selv vår egen stemme kan brukes som "smertepille" eller "valium". Musisk medisin er blitt stuerent.
 • Les Marit Haugdahl.

  Fiskeavfall i boks. Næringsmiddelindustrien, okt. 2003.

  Spennende bi-produkter fra dypet
 • Les Nejse SB, Johannessen LB.

  Heder for forskning og nyskapende kvalitetsarbeid. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1738.

  Redusert antibiotikabruk, bruk av musikk for å måle velvære og røykeforebygging ble belønnet med heder og ære på landsstyremøtet i Tromsø.

  Anmeldelser

 • Les

  Anmeldelser av boken Kampen om håpet (Bjarte Vinnes og Audun Myska): - Kåresen R. Om håp, tvil og tro. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1816.

 • Les

  Anmeldelser av boken Kampen om håpet (Bjarte Vinnes og Audun Myska): - Berit Marie Cocozza. Det levende håpet. Sykepleien 2004; 9.

 • Les

  Anmeldelse av boken Den siste song: - Sletvold O. Det er tonen som lager musikken. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 329.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no