Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Kurs

Myskjaskolen
-utdanning i miljøbehandling med sang og musikk

”Myskjaskolen” har vært en stor suksess fra starten i 2013, med over 100 utdannede miljøarbeidere som har lært å bruke musikk systematisk for å få øke livskvalitet og mestring, redusere uro og depresjon, og bedre miljøet i hjem og på institusjoner. Høstens kurs foregår to steder: På Gardermoen, i regi av Fagakademiet, og ved Bergen Røde Kors sykehjem.

Du vil blant annet få lære:

  • Musikk i praksis: Individualisert musikk, omsorgssang, rytmisk trening
  • Klinisk arbeid med musikk - målsetting og resultat
  • Implementering i praksis - suksessfaktorer og fallgruver
  • Ta vare på deg selv - hvordan? - Verktøy for mestring
  • Bygge gode team - suksessfaktorer
  • Kommunikasjon i praksis med stemmetrening
  • Miljøtiltak - hva kreves for å utvikle og holde ved like kompetanse
  • Forskning på gulvet - hvordan evaluere og sikre faglig vekst
  • Eksamen med presentasjon av egne kasus og erfaringer

Fullstendig informasjon om kursdagene på Gardermoen 17. – 19.09 og 23. – 24.10 finner du på: http://fagakademiet.no/KURS.aspx?mid=5266&fk=7895

Kursdagene ved Bergen Røde Kors Sykehjem har 3 samlinger á 2 dager:
08-09.14, 06-07.11.14 og 12-13.01.15.

Fullstendig informasjon ved henvendelse til info@livshjelp.no eller kurs@brks.no (Fullstendig informasjon kommer snart på hjemmesiden www.brks.no).

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no