Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Kurs

Felles sangkveld ved Senter for livshjelp

Med musiker og behandler Nanne Emelie Andersen og musiker og lege Øyvind Rikheim Kofstad

Kvelden vil bestå av fellessang. Du vil også lære enkle øvelser som du kan bruke i din hverdag til å fremme velvære og helse.