Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Kurs

8 ukers yogakurs med oppstart i uke 44 med Nanne Emelie Andersen

Nanne Emelie underviser i Anusara inspirert Hatha og Vinasayoga, Nøkkelord i yogaundervisningen er det meditative nærvær, gleden ved yogaen, og god teknikk i yogaøvelsene. Når yogaøvelsene lærers med god teknikk, er det lettere å utføre øvelsene riktig, slik at det frigjør energi og fokuseres på det viktigste i yogaen, nemlig det meditative nærvær.

Du behøver verken være smidig eller ha erfaring med yoga og meditasjon for å delta. Kurset passer for nybegynnere, de med litt erfaring i yoga, og for de som har drevet med yoga i lengere tid men som ønsker å gå dypere inn i teknikkene og den meditative del av yogaen. Nanne-Emelie bruker syngeboller til avspenningen. Lyden fra syngebollen hjelper kroppen ned i en dyp avspent tilstand. Hvis du har skader eller sykdom som du tror kan påvirker din deltagelse i yogaundervisningen, ta kontakt med Nanne-Emelie.