Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

3. årig studiet i Enhetsterapi og mestringsmedisin

– oppstart januar 2017

Enhetsterapi er summen av over førti års erfaring med integrert medisin. Enhetsterapi har siden starten i 2005 uteksaminert 9 kull med rundt 350 sertifiserte enhetsterapeuter. Kull 10 og kull11 er sterke grupper i rask faglig og personlig vekst, og vi setter i gang kull 12 januar 2017.

Enhetsterapi betegner en kompromissløs utforskning av spørsmålene om hvem vi er og hva som virker. Vi inkluderer systematisk tilnærming til å forstå energifelter og vår ”åndelige anatomi” – de kreftene som påvirker oss, også utenfor det som per i dag kan måles og veies. Mestringsmedisin er en integrering og tilpasning av enhetsterapiens prinsipper til samfunnets og helsevesenets begreper og behov.

Vi lærer studentene en syntese av de elementene som kjennetegner vellykkede terapier. Blant annet har vi bygd opp en systematisk læreplan for:
 • menneskesyn
 • medisinsk filosofi
 • erkjennelsesteori
 • utvidet anatomi og fysiologi
 • teknikker for samtaleterapi
 • utvikling og fordypning av evner til veiledning (coaching)
 • kommunikasjon
 • traumebehandling
 • helsebygging
 • forvandle problemer til ressurser

Kursopplegget er basert på en vekselvirkning mellom

 • meditasjon knyttet til dagens tema
 • undervisning med praktiske eksempler
 • egenøvelser
 • øvelser med partner og i grupper
 • vurdering av pasienteksempler
 • praktisk trening under hands-on veiledning.

Undervisningen er basert på selvstudium, egenutvikling, praktisk trening og kollokviegrupper som har regelmessige møter, minst to ganger per måned. Undervisningen er progressiv, i den forstand at hvert steg forbereder neste steg i forståelse.

Praktisk informasjon:

Undervisningsdager vinter/vår 2017:

Fredag 06.01. kl. 10-17
Lørdag 07.01 kl. 10-17
Søndag 08.01 kl. 10 – 17
Tirsdag 07.02 kl. 10 -17
Onsdag 08.02 kl. 10 -17
Torsdag 02. 03 kl. 10 – 17
Fredag 03.03 kl. 10 -17
Tirsdag 02.05 kl. 10 -17
Onsdag 03.05 kl. 10 – 17
Tirsdag 23.05 kl. 10 – 17
Onsdag 24.05 kl. 10 -1 7

Studiet avsluttes med innlevering av hovedoppgaven og eksamen. Det vil blir tilrettelagt for kollokviegrupper.

Kostnad per år. Kr. 16 000.

1. året betales kr. depositum kr. 4000,- i tillegg. Depositumet dekker siste innbetaling av utdannelsen – 3.året.

Utgifter til lærebøker og studiemateriell kommer i tillegg. Ønsker du å avslutte studiet underveis, må det sendes skriftlig oppsigelse. Oppsigelsestiden er 3 mnd.

Søknad:

Skriv litt om deg selv og din motivasjon for studiet, CV og bilde sendes info@livshjelp.no eller per post Senter for livshjelp, Idrettsvn. 20 1400 SKI Merk Søknad Enhetsterapistudiet kull 12 Du er velkommen til å ta kontakt for ytterligere spørsmål eller om du ønsker et møte med oss.

Påmelding: www.livshjelp, info@livshjelp.no eller 64 91 39 90

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no